Projektavimas

  • Gaisrinës saugos projektavimasGaisrinės saugos dalies projektavimas
  • Evakuacijos trukmės skaičiavimas
  • Dūmų šalinimo sistemų parametrų skaičiavimas
  • Gaisro apkrovos skaičiavimas
  • Gaisrinių skyrių skaičiavimas
  • Pastatų gaisrinės saugos sistemų auditas ir patikra